Keulse Tuimelaar

 

De naam van het ras doet vermoeden te maken te hebben met een Duits tuimelaars ras. In alle informatie die er te vinden is word gesproken over een Nederlands ras. Toch hebben onze Duitse fok collega’s het groot aandeel in dit ras. In Duitsland komt dit ras behoorlijk vaak voor in Nederland is het een ras dat door een beperkte groep fokkers word gekweekt.

De Keulse tuimelaar is er met en zonder voetbevedering in een groot aantal kleuren. Hij wordt aangeven als een makkelijk ras dat ook voor beginnend fokkers aan te raden is.

De kleurslag wit is zo aanhankelijk dat ze tijdens de fok van het nest komen. Tijdens het schoonmaken op je schouders vliegen. De andere kleurslagen zijn minder aanhankelijk toch blijven het voor het soort duiven (tuimelaars) rustige dieren op het hok. Ze zijn rustig op het hok, verdragen zich met andere rassen en verzorgen hun jongen met heel veel zorg. Het is een ras waar veel plezier aan beleeft kan worden.

Deze tuimelaars zijn goed uit te wennen en behoeven zeker niet in een volière gehouden te worden. Vroeger werden er vlieg wedstijden met Keulse tuimelaars .

Het is een ras wat jammer genoeg in Nederland niet te weinig aandacht krijgt.